Specials

ACB kan allerlei producten volgens tekening maken en bijna alle materialen zijn leverbaar. Wij maken onder andere ook pennen om kunststofvezels te “planten” in grasvelden, bijvoorbeeld voetbalvelden.

Specials

ACB can make almost all parts according to drawing and almost all materials can be supplied. We also make pins to “plant” plastic fibers in grass fields for example soccer fields.