Gereedschappen voor

Plaatbewerking

Matrijzenbouw

Stempelbouw

Gereedschappen voor

Plaatbewerking

Matrijzenbouw

Stempelbouw

Gereedschappen voor

Plaatbewerking

Matrijzenbouw

Stempelbouw

ACB international

Uw machinepark is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfskapitaal. Machines die stilstaan betekenen immers minder productie. Dus is het zaak om te zorgen dat uw machines altijd optimaal kunnen functioneren. Als leverancier van onderdelen, technische precisiegereedschappen en speciale producten voor onder andere plaatbewerking en de stempel- en matrijzenbouw kan ACB international u daarbij ondersteunen.

ACB zorgt er samen met u voor dat uw voorraad uitwerppennen, ponsnippels en andere onderdelen altijd voldoende is en dat uw gereedschappen constant in perfecte conditie zijn. Niet alleen kan ACB een zeer breed assortiment aan gereedschappen en standaardproducten in alle uiteenlopende maten en uitvoeringen uit voorraad leveren, ook worden speciale producten volgens klantspecificatie uitgevoerd en geleverd. Of het nu gaat om enkel stuks of omvangrijke series, ACB levert net als u precisiewerk.

ACB international heeft meer dan 30 jaar ervaring als intermediair tussen de fijnmetaalindustrie en de verschillende toeleveranciers. Een betrouwbare partner dus, die zowel voor de standaardproducten als de producten volgens klantspecificatie altijd voor u op zoek gaat naar de beste producenten. ACB heeft door de jaren heen een enorm netwerk opgebouwd aan klanten en leveranciers. Bovendien is een groot assortiment uit voorraad leverbaar, waardoor voor iedere productvraag op een snelle en efficiënte manier de beste oplossing gevonden wordt. De juiste balans tussen kwaliteit en prijs neemt daarbij natuurlijk een centrale plaats in. Alle standaardproducten kunnen gemakkelijk vanuit de werkomgeving telefonisch, per fax of per e-mail besteld worden. ACB zorgt er vervolgens voor dat uw bestelling accuraat en snel geleverd wordt. Wat ACB international voor úw bedrijf kan betekenen, kan in een vrijblijvend gesprek nader toegelicht worden.

Your machinery is an important part of your company’s capital assets. Idle machinery mean less production, which is why it is essential to ensure your machinery is functioning at its optimum. As supplier of choice for parts, technical precision tools and specialty products for sheet metal, moulds and dies etc, ACB International is able to assist.

ACB will work with you to ensure that your stock of ejector pins, punches, and other parts is always up to date and your tools are always in perfect condition. Not only can ACB International supply a wide array of tools and standard products in all sizes and shapes, we can also produce and supply specialty products to our clients’ specifications.  Whether it is single pieces, or comprehensive series, ACB International delivers precision work just like you.

ACB International has more than 30 years’ experience as intermediary between the fine metal industry and various producers. We are a trustworthy partner who will always seek out the best producers to supply your product needs, whether they are standard or to your strict specifications. Throughout the years, ACB has built a vast network of clients and suppliers. A large assortment of products is available from our carefully managed stock inventory. This means we can quickly and efficiently find a solution to every product inquiry, taking into consideration the right balance between quality and price.

All standard products can be ordered via phone, email or fax. ACB will ensure that your order is delivered accurately and timely. To find out what ACB International can mean for your company, please contact us for an obligation-free chat.